sunnuntai 13. joulukuuta 2009

Lojbanistanilaisen huoneen maadoitus

Vaikka olenkin tällä hetkellä edelleen keskittynyt henkilökohtaisen lojban-osaamisen reaalisointiin, lähinnä sanaston opiskeluun, ihan päivittäin, ajatukseni kulkeutuvat usein "horisontin taakse". Olen henkisesti sitoutunut jatkamaan chatbot-sovellukseni jatkamista. Sovelluksen ensimmäinen päävaihe, en nyt puhu pienemmistä välitavoitteesta, on saavuttaa kyky tallentaa lojbaniksi vastaanotettua tietoa semanttiseksi "maailmankuvaksi" ja akuutin keskustelun hetkellistilaksi. Lisäksi oleellinen on sovelluksen kyky vastata kysymyksiin ja jopa tehdä spontaaneja omia kysymyksiä ja kommentteja.

En pidä tätä tavoitetta minään todellisena, edes periaatteessa AGI-tasoista tekoälyä lähentelevänä koneymmärryksen tasona. Sovelluksen osaaminen olisi vain semanttista symboolimanipulointia ilman todellista ymmärrystä. Searlen "Kiinalainen huone" ajatuskokeen kritiikki iskisi suoraan sovelluksen rajoittuneisuuteen. Botin "ajattelu" olisi vain ohjelman datarakenteiden aktivoitumista ilman pienintäkään tajuntaa siitä todellisuudesta, mihin semanttiset rakenteet viittaavat.

Mutta reaalisen aikatauluhorisontin takana, silti mielen haaveilun tavoitettavissa, siintää ajatus botin ymmärryksen "maadoittamisesta", joko virtuaalitodellisuuteen, reaalimaalimaan, tai molempiin. Edelleen rationaalisesti hylkään unelman kurkoittaa siihen tavoitteeseen, jonka saavuttamista minua paremmalla teoreettisella osaamisella ja muilla resulsseilla varustetut tohtoritasoiset toteuttajat ovat yrittäneet ja toistaiseksi epäonnistuneet. Minulla ei ole edes teoriassa rahkeita oikeaan Yleisen Tekoälyn, AGIn tavoitteluun. Mutta silti, voisiko aidon semanttisen tietämyskannan hallintaan ja lojban-tasoiseen kommunikointiin kykenevän botin maailmankuvan "maadoittaa" esim robotiikan avulla reaalisiin aistihavaintoihin ja toimintaan? Voisiko kohtuullisella vaivalla laajentaa botin osaamisen robottiaivoiksi, jotka kykenevät havaitsemaan reaalitodellisuuden ja rakentamaan "ymmärryksen sillan" semanttisen tietämyksen ja aistihavaintojen välille?

Nämä ajatukset ovat oikeastaan syntyneet Roomba-pölyimurin pseudoälykästä touhuilua seuratessa. Vaikka en luonnollisesti tunnekaan iRobot-firman menestystoteutuksen 8-bittisen ohjelmiston todellista rakennetta, oletan sen perustuvan kovakoodattuihin tilakoneisiin ja sumeaan logiikkaan. "Lojbanistalilainen huone", botin aivojen metaforana edustaisi jo sinänsä kehittyneempää älyä kuin Roomban kunnioitettavan hieno "tekoäly". Joten entä jos yhdistettäisiin kaksi tämänkaltaista arkkitehtuuria, semanttinen, dynaaminen tietämys, aistihavainnot ja fyysinen toiminta? Se kuullostaisi aika paljolta! Searlen olisi jo hieman vaikempaa mitätöidä sitä!

4 kommenttia:

Knowledge kirjoitti...

Ilmeisesti JuSan huone on looginen, "logischen Raum".

Luin juuri eräästä saksalaisesta insinööristä joka oli koodannut (basicilla) tietokoneen kokoamaan palapelin. Tietokone ymmärsi tosin vain kahden palan liitoskohdat kerrallaan, mutta ehkä siinä on kuitenkin jo älyä.

JuSa kirjoitti...

Tai olisko eniten kertova ilmaus: "semanttinen huone"?

Mutta sitten on kysymys: kuinka laajalti semanttinen verkko on "maadoitettava" "alisymbooliseksi" ymmärrykseksi, siis vaikkapa neuroverkoilla toteutetuksi HTM-verkoksi (http://www.numenta.com/Numenta_HTM_Concepts.pdf), jotta Searlen kritiikki menettäisi teränsä ja voitaisiin puhua oikeasta ymmärryksestä?
Vai olisiko järjestelmällä vielä oltava sekä alisymboolisella, että semanttisela tasolla olevassa maailmankuvassaan mukana kuva itsestään ja asemastaan maailmassaan todellisen ymmärryksen edellytyksenä? Onko tällainen kysymyksenasettelu semantiikalla leikkimistä, määrittelykysymys, vai jotakin hieman perustavanlaatuisempaa?

Knowledge kirjoitti...

Entä jos lojban-botin alisymboolisen käyttäytymisen voisi erikoistaa luonnolliseen kieleen ymmärtämiseen, eikä suoraan aistihavaintoihin? Kannattaisiko niin tehdä?

JuSa kirjoitti...

Kaksi syytä:
1. Yksikertaisten, esim suomenkielisten komentojen tai muiden viestien ymmärtäminen. OK, ei kovin vaikeaa, ehkä.

2. Luonnollisen kielen oppiminen yhdistämällä jotenkin lojban-peräinen semanttinen ymmärrys takaisinkytkentänä ei-symboolisen hierarkian oppimisen tueksi. Hieno ajatus..
mutta vaatisi paljon kehittelyä. Eli ei ensimmäisiä kokeiltavia asioita.