lauantai 16. tammikuuta 2010

Lisää lojbanistanilaisen huoneen maadottamisesta.

Semanttisen, käsitteellistä symbolimanipulointia harrastavan konemielen osan ”maadoittaminen”, käsitteiden linkittäminen reaalimaailman vastineisiin aistihavaintojen kautta, ollakseen todellisuudessa käyttökelpoisia, ei ole niin suoraviivaista, että aistihavaintojen hahmot vain vain aktivoivat käsitteitä ja käsitteet motorisia toimintoja. Olen vakuuttunut, että maadoituksen toteuttaminen on ehdottomasti läheisesti yhdistettävä toiseen haasteelliseen kognitiiviseen toiminnallisuuteen, alisymboliseen ”common sense” ajatteluun.

Alisymboliseen ”common sense” ajattelu on kaikilla kognitiivisillä järjestelmillä, eteenkin biologisilla eläimillä, toiminnallisuus, joka reaaliaikaisesti mallintaa maailmaa, erityisesti laatii ennusteita mahdollisista lähiympäristön olotilojen muutoksista. Nisäkkäillä tästä toiminnallisuudesta vastaa aivokuori, neocortex. Jeff Hawkinsin HTM, Hierarchical temporal memory, kuvaa havainnollisesti tämän mekanismin. Koneälyssä voidaan soveltaa HTM-periaatetta, mutta se ei ole ainoa mahdollisuus. Voisi hyvin kuvitella käytettävän esim. jotakin pelimoottoria. Näin tehdäänkin, esim. SOAR-arkkitehtuuriin perustuva ADAPT (Adaptive Dynanics an Active Perception) robotti käyttää Ogre3D-pelimoottoria vastaavan tarkoitukseen.

Common sense -äly on ongelma siksi, että sen tarvitsema tietämys on erilaista kuin käsitteellinen tieto. Periaatteessa myös kaikki tämä alisymbolinen tieto voidaan esittää käsitteellisesti, symbolisesti, mutta hyötysuhde on äärimmäisen huono ja tiedon syöttäminen toivoton urakka. Vaikka alisymbolista tietoa yritettäisiin opettaa, tiedon induktiivinen muuntaminen symboliseen muotoon automaattisesti on tehtävä, joka ei nykyisellä osaamisella oikein ole mahdollista. Yleinen johtopäätös on, että alisymbolinen tieto on esitettävä ja käsiteltävä konnektionistisiä menetelmiä, kuten HTM-verkkoja ja neuroverkkoja soveltaen, muuttamatta sitä symboliseen muotoon muualla kuin alisymbolisen älyn ja käsitteellisen älyn rajapinnassa.

Common sense -äly sisältää siis kaiken sen yksityiskohtaisen ymmärryksen siitä, miten maailma on hierarkisesti rakentunut ja miten se toimii missäkin erityistilanteessa. Esimerkiksi sen, että autot pysyvät yleensä ajoradalla liikkuessaan, liikkuminen käynnistyy kiihdytyksellä, jolloin vauhti kasvaa, ja pysähdystä edeltää hidastuminen, jolloin ajoneuvon vauhti hidastuu. Tällaisia detaljeja, ja erityisesti vielä useaa astetta yksityiskohtaisempia, on kömpelöä syöttää käsitteellisesti. Samoin tieto siitä, mitenpäin kahvikupin on oltava, kun sinne kaadetaan kahvia, millaisella otteella ja voimalla erilaisiin esineisiin, esim tomaattiin, kananmunaan tai betonilaattaan tartutaan on common sense -osaamista. Mutta ehkä tärkein osa alisymbolista toiminnallisuutta on tilanteiden hyvin lyhyen aikavälin, ja pidempienkin, ennustaminen, koska siihen perustuu reagoimista edellyttävien poikkeavuuksien havaitseminen ja yksinkertaistenkin motoristen toimintasuunnitelmien laatiminen. Kognitiivinen järjestelmä taltioi vanhat alisymboliset kokemukset ja laatii suunnitelmia uudessa tilanteessa kokeilemalla vanhoja sekventiaalisia hahmoja, toimintoja, korjaamalla tavoitteesta poikkeavuudet sisäisen simuloinnin tuloksena ja laatimalla parempia ehdotuksia.

Alisymbolinen toiminnallisuus sisältää siis toiminnallisen mallin, simulaation ulkoisesta, aistein havaittavasta maailmasta ja sen lainalaisuuksta. Tämän mallin hetkellistilaa, nykyhetkeä yleensä päivitetään koko ajan aistihavaintojen perusteella. Mutta joskus aistit voidaan sulkea, ja kuvitella, viedä simulontia paljon nykyhetkeä kauemmaksi tai jopa alustaa simuloinnin lähtötilanne nykyhetkestä poikkeavaksi. Näitä tapauksia voi kutsua vaikka valveuniksi. Semanttinen äly voi käyttää tätä järjestestelmää siten, että toiminnallisuuksien rajapintaan, symbolisen ja alisymbolisen mielen väliin, toteutaan erikoinen tarkkailija, sisäinen näkijä, havainnoija, jolla on kyky, valta ohjata mallin aika-akselia, esim kelata simuloidun mallin sisäistä aikaa eteenpäin, ja joskus myös taaksepäin.

Nyt ollaan hyvin lähellä tietoisuuden olemusta! Nimittäin sisäinen malli maailmasta voi sisältää myös olion, robotin itsensä osana maailmaa. Tällöin ohjatessaan itsensä mallia simulaatiomaailmassa, robotti, olio on ainakin jossakin suhteessa tietoinen itsestään. En mitenkään väitä, että robotti kokisi vastaavan ”Minä Olen!” tunteen, jonka ihminen saattaa kokea, mutta toiminnallisuuden kannalta sillä ei ole väliä. Samoin ”sisäinen näkijä”, agentti ei välttämättä, eikä todennäköisesti näe eikä koe itseään, se kokee vain robotin ulkoisen olemuksen osana maailmaa. Siksi ei synny mitään rekursiivista paradoksia yhä uusista sisäisen näkemisen tasoista.Tämä ”sisäinen näkijä” (myös kuulija, tuntija) on tärkeä osaa käsitteiden maadoitusta. Semanttisen mielen käsitteiden aktivoituminen käynnistyy juuri tämä agentin kautta. Agentti tunnistaa ailisymbolisen simulaation hahmoja ja tilanteita sekä ”mäppää” ne semanttisen käsiteverkon objekteihin. Semanttinen verkko voi myös ohjata tätä agenttia käynnistämään haluttuja simulaatioita ja niiden kautta ulkoisia, motorisia toimintoja.

keskiviikko 6. tammikuuta 2010

Lojbanin soveltaminen robotiikassa

Olen yrittänyt pienen Suomen Robottiyhdistyksen (SRY) keskustelusivustolla herättää polemiikkia käsitteellisen ajattelun toteuttamisesta harrastetason robotissa lojban-semantiikkaa soveltaen.
Tein asiasta lyhyen esityksen yhdistyksen sivuille:

SemanticRobo.pdf